Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สถิติสาธารณสุข


รายละเอียดเอกสาร

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมข้อมูลสถิติสาธารณสุข ได้แก่ สถิติประชากร สถิติชีพ/การเกิดมีชีพ การตาย สาเหตุการตาย สาเหตุการป่วย และทรัพยากรสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 6247

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน