Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร นโยบายเร่งด่วน 16 ประการ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1


รายละเอียดเอกสาร

พิมพ์เขียวนโยบายรัฐบาลที่เตรียมนำแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 24 สิงหาคมผ่านความเห็นชอบในหลักการจากครม.เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมโดยมีเนื้อหา 34 หน้า แบ่งออกเป็น 8 นโยบาย ในจำนวนนี้ มีนโยบายเร่งด่วน 17 หัวข้อที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เห็นผลในปีแรกของการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 20 มีนาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 5169

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน